Manantiais de sa�de e descanso

galego | espa�ol

Galicia � o principal destino termal de Espa�a. Os nosos balnearios ofrecen augas mineiromedicinais de excelente calidade. Son augas indicadas para proporcionar o descanso exterior e interior. Axudan a mellorar certas doenzas e favorecen a calidade de vida dos termalistas. Sa�de e relax para todos, para os usuarios de maior idade e tam�n para os m�is novos; en grupos, en familia, en parella ou en solitario. Estamos encantados de acollerte en calquera �poca porque as nosas instalaci�ns dispo�en de calor estival todo o ano.

O lecer das augasExposici�n �O lecer das augas�

A Asociaci�n de Balnearios de Galicia promove a exposici�n �O lecer das augas. Historia dos balnearios de Galicia�, que est� a percorrer as principais cidades e localidades galegas. A mostra consta de doce paneis, ademais de material bibliogr�fico, botellas, artigos de cosm�tica e distintas pezas (vasos, inhaladores�) procedentes de colecci�ns ou cedidas por diversos balnearios da comunidade.

contacto  |   mapa web  |   aviso legal

© . Asociaci�n Galega da Propiedade Balnearia. Ram�n Cabanillas, 14 - 1. Oficina 1. 15701 Santiago de Compostela | Tel e fax_ 981 598 221 | info@balneariosdegalicia.gal